ทีมงาน Demark Awards เข้าถ่ายทำการสัมภาษณ์คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ในโอกาสครบรอบ 10 ปี Demark
ทีมงาน Demark Awards เข้าถ่ายทำการสัมภาษณ์คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ในโอกาสครบรอบ 10 ปี Demark
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับรางวัล Shining Star Achievement Award ในวาระครบรอบ 15 ปี Talent Thai & Designers' Room 2017
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับรางวัล Shining Star Achievement Award ในวาระครบรอบ 15 ปี Talent Thai & Designers' Room 2017
Qualy เข้ารับรางวัลสาขา "โดดเด่นด้านการตลาด" จาก SME Thailand Inno Awards 2017
Qualy เข้ารับรางวัลสาขา "โดดเด่นด้านการตลาด" จาก SME Thailand Inno Awards 2017
Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานเสวนา "Sacict Smart Craft" โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานเสวนา "Sacict Smart Craft" โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
Qualy was featured in the design and branding book "文创品牌告诉你"  from Taiwan
Qualy was featured in the design and branding book "文创品牌告诉你" from Taiwan
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในงานสัมมนา “นวัตกรรมการออกแบบสู่ธุรกิจอีโค่และสร้างแบรนด์ด้วยฉลากสิ่งแวดล้อม”
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในงานสัมมนา “นวัตกรรมการออกแบบสู่ธุรกิจอีโค่และสร้างแบรนด์ด้วยฉลากสิ่งแวดล้อม”
Qualy ร่วมจัดแสดงสินค้าในงานเปิดตัวเว็บไซต์ http://www.thailandpresents.com ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
Qualy ร่วมจัดแสดงสินค้าในงานเปิดตัวเว็บไซต์ http://www.thailandpresents.com ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ Qualy ร่วมจัดแสดงสินค้าในงานเปิดตัวเว็บไซต์ http://www.thailandpresents.com ของกรมเ...
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นด้านการออกแบบ ณ จังหวัดลำพูน
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นด้านการออกแบบ ณ จังหวัดลำพูน เนื่องด้วย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กำหนดจัดการสัมนากลุ่มย่อย (Focus Group) ในหัวข้อ "การพัฒนาส...