คณะอาจารย์และนักศีกษา จากมหาวิทยาลัย กรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน QUALY เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน ที่ผ่านมา
คณะอาจารย์และนักศีกษา จากมหาวิทยาลัย กรุงเทพ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน QUALY เมื่อวันที่ 23-24 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น วันที่ 23/06/2558 คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.กรุงเทพ ปริญญาโท วิทยาเขตรังสิต มาเยี่ยมชม 20 ท...
เสวนาพิเศษ OKMD Fast Forward Talk ครั้งที่ 7 ::: Green Means Business | ธุรกิจสีเขียวครองโลก ::: โอกาสทางธุรกิจจากกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม :::
เสวนาพิเศษ OKMD Fast Forward Talk ครั้งที่ 7 ::: Green Means Business | ธุรกิจสีเขียวครองโลก ::: โอกาสทางธุรกิจจากกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ::: วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์...
Thank you Department of Export promotion (DITP) for coming to visit our Qualy factory in Ayuthya on June, 22 2015.
Thank you Department of Export promotion (DITP) for coming to visit our Qualy factory in Ayuthya on June, 22 2015. ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ DITP. เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงานQ...
DITP - DESIGN ACTIVITIES HILIGHT BIG&BIH 2015
DITP - DESIGN ACTIVITIES HILIGHT BIG&BIH 2015 INTERVIEW DESIGN DIRECTOR BRAND QUALY TALKING ABOUT "DITP" DESIGN ACTIVITIES HILIGHT BIG&BIH 2015
Baan Lae Suan interviewed Qualy 's Product designer
Baan Lae Suan interviewed Qualy 's Product designer Baan Lae Suan interviewed Qualy 's Product designer about the Demark award 2014 winning products
22.03.15 สัมนาเชิงวิชาการ "ออกแบบให้แบบออก" ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
22.03.15 สัมนาเชิงวิชาการ "ออกแบบให้แบบออก" ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 22 มีนามคม 2558 ที่ผ่านมา คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Co-Founder & Design Director ...
FINAL PRESENTATION DAY : PRODUCT DESIGN PROJECT OF " MOU WITH QUALY # 2 "
FINAL PRESENTATION DAY : PRODUCT DESIGN PROJECT OF " MOU WITH QUALY # 2 " สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สำหรับโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ 15 ชิ้น ภายใต้ MOU ระหว่าง Qualy และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 15 พฤษ...
30 April 2015 / เวิร์กช็อป “Packaging 360° หัวข้อ “เข้าใจกระบวนการและเส้นทางต้นน้ำสู่ปลายน้ำ พร้อมกลุ่มผู้บริโภค”
30 April 2015 / เวิร์กช็อป “Packaging 360° หัวข้อ “เข้าใจกระบวนการและเส้นทางต้นน้ำสู่ปลายน้ำ พร้อมกลุ่มผู้บริโภค” ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Co-Founder & Design...